Annual Memorial Lecture of Mary-Anne Elizabeth Plaatjies-van Huffel 

Memorial Service (Sample 3)